Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnejzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Szkoła udostępnia możliwość przesyłania dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Marta Mentek, e-mail: marta.mentek@sp-wierzbicagorna.pl. Kontaktować można się również na adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat.wg@vp.pl, a także dzwoniąc na numer jeden z podanych numerów telefonu: 77 414 13 90 lub 77 413 87 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, bądź składać skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z dwóch budynków.

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, znajdujące się od frontu budynku, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Znajdują się tutaj bariery architektoniczne w postaci schodów. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości ok. 98cm, z dostawką, którą również można otworzyć, otwierane ręcznie na zewnątrz. Drugie wejście znajduje się od strony sali gimnastycznej. Tutaj również znajdują się schody. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości ok. 98cm. Wejście dostępne w godzinach pracy szkoły.

Budynek główny jest budynkiem dwukondygnacyjnym (zajęcia prowadzone są na obu kondygnacjach), dla osób na wózkach dostępne mogą być sale na parterze - pomieszczenia dydaktyczne, stołówka, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga/logopedy i pielęgniarki szkolnej.

Do drugiego budynku szkolnego, pawilonu, prowadzi jedno wejście. Drzwi są jednoskrzydłowe o szerokości ok. 98cm, z dostawką (którą można otworzyć), otwierane ręcznie na zewnątrz. Do wejścia do pawilonu prowadzi jeden stopień, który może stanowić barierę dla osoby na wózku. W pawilonie znajdują się sale przedszkolne oraz pomieszczenia biblioteki.

Do obu budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W obu budynkach oznaczone są kierunki ewakuacji oraz dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza języka migowego. Nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowej/dotykowej.

Na obszarze szkoły znajduje się parking, jednak jest on dostępny wyłącznie dla pracowników.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30