Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

ŚWIETLICA SZKOLNA

Działalność świetlicy szkolnej jest nastawiona przede wszystkim na zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku i odrabiania prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Wspólnie z innymi wychowawcami staramy się, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym na świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Są to zajęcia:

  • Kreatywne i plastyczno - manualne (prace uczniów są eksponowane na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę);
  • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem;
  • Zajęcia relaksacyjno – ruchowe; zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną;
  • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;
  • Zabawy według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem gier, klocków i zabawek świetlicowych.

Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane są na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom słabszym w nauce. W pracy dużą uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30