Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY I NADANIE IMIENIA

POD SKRZYDŁAMI ORŁA BIAŁEGO

Data 12 czerwca 2015 r. z pewnością zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej złotymi literami. Tego dnia nasza placówka uroczyście otrzymała imię Orła Białego oraz sztandar z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wołczyn. To dzień szczególny, gdyż tego roku obchodzimy również jubileusz powstania szkoły – 70 lat jej istnienia.

We wrześniu 2014 r. podjęto działania mające na celu wyłonienie patrona szkoły.   Został powołany zespół ds. nadania imienia. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz ankiet uczniowie, nauczyciele i rodzice zdecydowali o wyborze patrona. W lutym 2015 roku podczas obrad Rady Pedagogicznej zatwierdzono kandydata. Następnie skierowano wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego. Po przyjęciu uchwały, oprócz popularyzacji patrona wśród uczniów, rozpoczęto działania przygotowujące do uroczystości, w tym m.in. p. Marta Mentek zaprojektowała nowe logo szkoły, sztandar i tablicę pamiątkową, nauczyciele przygotowali okolicznościowe wystawy,  p. Anna Witkowska wykonała zaproszenia dla gości. itp. Czerwcowa uroczystość była ostatnim etapem związanym z nadaniem imienia szkole.

Biało-czerwone barwy, wystrój szkoły, odświętnie ubrani uczniowie – wymowny znak, że szkoła świętowała ważne wydarzenie.

Uroczystość szkolną poprzedziła Msza św. w kościele p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej, koncelebrowana przez księdza Piotra Semeniuka, proboszcza tutejszej parafii oraz księdza Tomasza Płukarskiego, proboszcza parafii Szymonków. W uroczystej Mszy św., obok uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczestniczyli licznie zaproszeni goście. Obecne były również poczty sztandarowe uczniów z pobliskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie oraz Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wołczynie.

W Liturgię Słowa zaangażowani byli:

czytanie I: - Weronika Dydak (kl. IV)

psalm responsoryjny i aklamacja – Patrycja Pupka i Tamara Dziarmaga,  uczennice klasy V  

czytanie II: p. Zdzisława Lisowska – nauczycielka przyrody.

W czasie Mszy św. wezwania modlitwy powszechnej odczytali:

 1. P. Marta Mentek – nauczycielka języka angielskiego
 • Módlmy się za Ojca Świętego, naszych biskupów i cały Kościół nauczający, aby z wielką odwagą przekazywał ludziom pełną prawdę płynącą z Ewangelii Chrystusowej.
 1. P. Elżbieta Staszków – główna księgowa
 • Módlmy się za Polskę, aby przezwyciężyła wszelkie podziały i kryzysy, aby miała światłych        i mądrych przywódców, dbających o dobro wszystkich obywateli.
 1. Karolina Krzywicka – uczennica klasy III
 • Módlmy się za dyrektora, nauczycieli i pracowników naszej szkoły,  aby w swojej pracy cieszyli się Błogosławieństwem  Boga i wdzięcznością uczniów.
 1. Karolina Krzywicka
 • Módlmy się w intencji wszystkich  dobroczyńców i przyjaciół naszej szkoły, aby za swoją otwartość serca doświadczali Bożej opieki i dobra od innych  ludzi.
 1. Kornel Falkowski – uczeń klasy VI
 • Módlmy się za naszych rodziców, babcie i dziadków, aby Pan Bóg umacniał ich swoją mądrością i cierpliwością w trudzie wychowania,  a dzieci darzyły miłością i szacunkiem.                            
 1. P. Sylwia Zowada – pracownica obsługi szkoły
 • Módlmy się za emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły, aby otaczała ich  życzliwość ludzi a Pan Bóg zsyłał im  wszelkie potrzebne łaski                       
 1. P. Helena Chrobak - nauczycielka matematyki i informatyki
 • Módlmy się za uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej, od początków jej istnienia aż po dzień dzisiejszy. Żyjący niech będą świadkami Bożej dobroci i miłości, a zmarli niechaj dostąpią szczęścia życia wiecznego.
 1. P. Agnieszka Hanuszewicz - rodzic
 • Módlmy się za zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników Szkoły w Wierzbicy Górnej, aby za ich pracę na rzecz dzieci i szkoły  Bóg darował im życie wieczne w niebie.
 1. P. Stanisława Blach – emerytowana pracownica obsługi szkoły
 • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni ofiarą Mszy Św. stawali się coraz lepszymi świadkami Chrystusa, wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła.

 

W procesji z darami, na wzór pierwszych chrześcijan, ŚWIECĘ niosła Maria Kwinta (kl. II), KWIATY - Anna Dubek (kl. IA), WINO I WODĘ - Oliwier Hanuszewicz (kl. IB), HOSTIĘ Michał Chrabański (kl. II). 

Komentarz do procesji z darami odczytała Julia Banko, uczennica klasy III:

Bogu Najwyższemu, pełni wdzięczności niesiemy dary:

ŚWIATŁO- symbol wiary i wiedzy, którymi żyjemy i które pragniemy zgłębiać każdego dnia.

KWIATY- wyraz naszej wdzięczności za życie i powołanie.

WINO I WODA, które Ty Panie przemienisz w Najświętszą Swoją Krew.

HOSTIA, która za chwilę stanie się Ciałem Jezusa i naszym Bożym pokarmem.

Przyjmij je, Panie i przemień na Twoją chwałę.

Oprawę muzyczną wraz ze szkolnym zespołem „Italia” oraz absolwentkami szkoły przygotowała katechetka p. Małgorzata Pasznicka. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. Proboszcz poświęcił sztandar naszej szkoły.

Po Mszy św. wspólnym korowodem wszyscy udali się na dalszy ciąg uroczystości, które miały miejsce na terenie szkoły. Przed budynkiem nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której znalazły się słowa ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz…”. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie – dyrektor szkoły p. Lesław Czernik, Burmistrz Miasta i Gminy Wołczyn p. Jan Leszek Wiącek oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Dykas.

Część oficjalną poprowadziła p. Krystyna Adaszyńska (wych. kl. IB). Natomiast licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor placówki.

W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

 • p. Barbara Kamińska – reprezentująca marszałka województwa opolskiego p. Andrzeja Bułę
 • p. Agnieszka Libera – reprezentująca posła na Sejm RP p. Łukasza Tuska
 • p. Urszula Pękala-Duda – wicestarosta Powiatu Kluczborskiego
 • p. Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Miasta i Gminy Wołczyn
 • p. Bogusław Adaszyński – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wołczyn
 • p. Waldemar Antkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie
 • p. Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy Wołczyn
 • p. Tadeusz Olejnik – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
 • Radni Rady Miejskiej – p. Jan Bartosiński, p. Mieczysław Kwaśnicki, p. Marek Nowak, p. Jolanta Schatt
 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli – p. Ewa Włos, p. Celina Zając, p. Witold Lachowicz, p. Emilia Sławińska, p. Krystyna Bajer, p. Beata Krzyształowicz, p. Małgorzata Łacina, p. Eulalia Domagała
 • Sołtysi – p. Tomasz Kryszczuk (Wierzbica Górna), p. Danuta Kanecka (Wierzbica Dolna), p. Monika Mędrecka (Świniary Wielkie), p. Konrad Vogiel  (Duczów Mały i Duczów Wielki)
 • p. Rafał Neugebauer - dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
 • p. Krzysztof Staszewski – prezes oddziału ZNP w Wołczynie
 • p. Zbigniew Stachowski – przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku
 • p. Artur Świtała – lekarz rodzinny Wierzbica Górna
 • p. Małgorzata Pieńkowska – Dyrektor Biblioteki Gminnej w Wołczynie
 • p. Jacek Baldy – prezes Banku Spółdzielczego w Wołczynie
 • p. Mieczysław Kwaśnicki – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołczynie
 • p. Marek Lech – Przedsiębiorstwo Rolne KŁOS Krzywiczyny
 • p. Krzysztof Żołnowski – Sport-Time Starościn
 • p. Leszek Pilok – PHU Pilok Wołczyn
 • p. Grzegorz Kwinta - Zakład Stolarski Wierzbica Górna
 • ks. Piotr Semeniuk – proboszcz parafii Wierzbica Górna
 • ks. Tomasz Płukarski – proboszcz parafii Szymonków
 • p. Andrzej Pietrakowski – Pastor Kościoła Zielonoświątkowego
 • p. Anatol Hrycyk – emerytowany dyrektor szkoły
 • p. Bartłomiej Stawiarski – wicestarosta Powiatu Namysłowskiego i absolwent szkoły
 • emerytowani i byli nauczyciele, pracownicy szkoły oraz absolwenci

Przed odśpiewaniem hymnu państwowego wprowadzono sztandary szkół gminy Wołczyn. Do tego grona dołączył również sztandar Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej, który uroczyście wprowadził p. Radosław Sęk, nauczyciel wychowania fizycznego, w asyście pań - Elżbiety Bułajewskiej i Pauliny Zalewskiej.

Następnie przedstawicielka zespołu ds. nadania imienia szkole p. Marta Mentek, przedstawiła historię szkoły oraz działania związane z nadaniem imienia i przygotowaniami do uroczystości. Po wystąpieniu pocztu sztandarowego Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie p. Waldemar Antkowiak odczytał uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej, po czym uroczyście przekazał dokument dyrektorowi szkoły. Rozległy się gromkie brawa, gdyż w tym momencie szkoła przyjęła imię Orła Białego. Na pamiątkę tego wydarzenia nastąpił akt symbolicznego wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru oraz tablicę pamiątkową, na których widnieją następujące tarcze: na drzewcu sztandaru - Gmina Wołczyn, Rada Rodziców SP Wierzbica Górna, Rada Sołecka Wierzbica Górna, AGRO-FERM Wierzbica Górna, PHU Pilok Wołczyn, Bank Spółdzielczy Wołczyn, Grono Pedagogiczne SP Wierzbica Górna, Uczniowie SP Wierzbica Górna, na tablicy pamiątkowej – Rada Miejska Wołczyn, SPORT-TIME Starościn, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wołczyn, Lesaffre Polska Wołczyn, ZWiK Wołczyn, Kłos Krzywiczyny, ZNP Wołczyn, Solidarność Nauczycielska Kluczbork, Rada Sołecka Świniary Wielkie, Rada Sołecka Duczów, Rada Sołecka Wierzbica Dolna, GS SCh Wołczyn, PGKiM Wołczyn, Euro-Kam Skałągi, Zakład Stolarski T. Kwinta Wierzbica Górna, Absolwenci SP Wierzbica Górna.

Podniosłą chwilą była ceremonia przekazania sztandaru – od tej chwili najważniejszego symbolu szkoły. Po otrzymaniu sztandaru z rąk Burmistrza Wołczyna dyrektor szkoły wyraził serdeczne podziękowania za cenny dar oraz zapewniłże stanie się on symbolem wartości, które są ważnym fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Następnie przekazał sztandar uczniom, prosząc o to, by godnie reprezentowali szkołę. W pierwszym składzie uczniowskiego pocztu sztandarowego znaleźli się – chorąży Michał Gumowski (kl. VI) w asyście Roksany Ząbik (kl. V) i Wiktorii Polanowskiej (kl. VI). O odczytanie przysięgi został poproszony przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Miłosz Dydak (kl. VI):

My uczniowie, Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy, otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły.”


Uczeń Michał Gumowski zaprezentował sztandar, którego opis odczytał Miłosz Dydak:

„Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze czerwonym. Na tym tle znajduje się godło państwowe – biały orzeł w złotej koronie ze złotymi szponami i dziobem zwróconym w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła widnieją hasła: patriotyzm, wytrwałość, odwaga. Rewers jest koloru granatowego na jego tle umieszczony jestnapis: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej oraz wizerunek orła wzbijającego się nad budynkiem szkoły, który odzwierciedla słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz”. Sztandar ma wymiary 100cm x 100cmi obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 200 cm zakończony okuciem z metalowym orłem. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, narodu i symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy oddawać mu cześć.”

Przedstawiciele wszystkich klas oraz rodziców - p. Agnieszka Dykas i nauczycieli - p. Małgorzata Kowalik (wych. kl. IA) złożyli ślubowanie, którego treść odczytała p. Małgorzata Słowik (wych.kl. II). Społeczność szkolną reprezentowali: Zuznanna Stępień (oddział przedszkolny), Magdalena Dykas (kl. IA), Karolina Słowik (kl. IB), Amelia Bułajewska (kl. II), Bartosz Gołębiowski (kl. III), Dagmara Kościuk (kl. IV), Paweł Szozda (kl. V) i Filip Krupa (kl. VI). Po ślubowaniu nastąpiła zmiana pocztu. Sztandar przejął Miłosz Hajnisz (kl. VI), któremu towarzyszyły Magdalena Nawrot (kl. VI) i Katarzyna Łabędzka (kl. V).

Tekst ślubowania:

„My uczniowie, nauczyciele i rodzice ślubujemy:

- służyć ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i postępowaniem. Ślubujemy! – Ślubujemy!

- dbać o dobre imię szkoły. Ślubujemy! – Ślubujemy!

- solidnie wypełniać wszystkie obowiązki. Ślubujemy! – Ślubujemy!

- wytrwałą pracą godnie reprezentować swoją szkołę. Ślubujemy! – Ślubujemy!

- dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Ślubujemy! – Ślubujemy!

- dochować wierności sztandarowi szkoły. Ślubujemy! – Ślubujemy!”

Po ceremonii głos zabrali goście uroczystości składając życzenia i gratulacje oraz przekazując upominki na ręce dyrektora szkoły. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez p. Annę Sikorę. Na początku dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowane pod kierunkiem p. Aliny Lech, p. Małgorzaty Kowalskiej, p. Aleksandry Pupki i stażystki p. Justyny Morawy zaśpiewały piosenkę pt. „Mój dom” oraz wspólnie recytowały wiersz o orle. Oprócz śpiewu piosenek o tematyce patriotycznej, uczniowie klas IV-V przedstawili krótką scenkę z legendy „O Lechu i Białym Orle” oraz pięknie recytowali wiersze. Dzieci odświętnie ubrane, pięknie prezentowały się na tle dekoracji tematycznie zaprojektowanej i wykonanej przez p. Małgorzatę Kowalik i p. Martę Mentek.

Po części artystycznej pan dyrektor szkoły podziękował za obecność wszystkim przybyłym na tę ważną uroczystość. Mówił o wyjątkowości tego dnia. Nawiązując do jubileuszu placówki, podkreślił, że mimo trudnych warunków, dzięki ludzkiemu wysiłkowi szkoła przez 70 lat wykształciła wielu absolwentów – „Są wśród nich osoby pełniące ważne funkcje w administracji samorządowej, pracownicy naukowi, nauczyciele, lekarze, biznesmeni, są również i tacy, którzy nie zajmują eksponowanych stanowisk, ale swoją uczciwą pracą przyczyniają się do rozwoju nie tylko naszej małej Ojczyzny”. Pan dyrektor zwrócił się również do obecnych uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców i przypomniał o odpowiedzialności, o której będą przypominać słowa wypisane na sztandarze: „PATRIOTYZM, WYTRWAŁOŚĆ, ODWAGA”. Dodał również: „Chciałbym, abyście mieli siłę i odwagę orłów, ptaków, które szybują wysoko, a dla nas Polaków są symbolem wolności oraz tego co piękne i szlachetne”.

Na zakończenie prowadząca uroczystość p. Krystyna Adaszyńska zaprosiła wszystkich na zwiedzanie okolicznościowych wystaw m.in. kronik z życia szkoły, biblioteki, zespołu „Italia”, czy wyjazdów na „zielone szkoły”, które przygotowały p. Marta Wróbel i p. Alina Lech. Zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawy pucharów, zdjęć i dokumentów szkoły sprzed lat (przygotowane przez p. Zdzisławę Lisowską, p. Małgorzatę Kowalską, p. Małgorzatę Słowik i p. Elżbietę Ramzę), a także prezentację multimedialną o historii szkoły autorstwa p. Heleny Chrobak. Na piętrze umieszczone zostały prace plastyczne dzieci wykonane na konkurs pod hasłem Ilustracje do „Legendy o Lechu i Białym Orle”. Na sztalugach widniały Białe Orły – zbiorowe prace plastyczne uczniów poszczególnych klas wykonane podczas III Szkolnego Dnia Talentów. Po części oficjalnej wielu przybyłych gości zostawiło swój wpis w księdze pamiątkowej. Rozmowom przy poczęstunku, przygotowanym przez pracowników obsługi, nie było końca.

Wszystkie podniosłe chwile zostały uwiecznione na zdjęciach i materiale filmowym dzięki uprzejmości państwa Popardów.

To ważne wydarzenie niewątpliwie na długo zapisze się w pamięci uczestników uroczystości. Rozpoczął się nowy okres w historii szkoły, dla społeczności, która ją tworzy. Mówi się, że patron zawsze wymusza sposób myślenia i działania. Pod skrzydłami orła z pewnością będą kształtować się postawy patriotyczne. Będziemy pamiętać o naszej małej ojczyźnie, a towarzyszyć nam będą wytrwałość i odwaga. Imię Orła Białego jest dumą dla szkoły, ale i spoczywającym na niej dużym obowiązkiem, by rozwijając swe skrzydła, godnie reprezentować wartości patriotyczne.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowania tego szczególnego dla naszej szkoły wydarzenia.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30